• Medikamentell behandling av opiatavhengighet 

   Kornør, Hege; Bjørndal, Arild; Welle-Strand, Gabrielle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vært et tiltak i Norge siden 1998. Tiltaket er nå landsdekkende, og det ble i forbindelse med en evaluering i 2004 avdekket store regionale praksisforskjeller. Sosial- og ...
  • Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet 

   Berg, Rigmor C; Winsvold, Aina; Kornør, Hege; Øverland, Simon Nygaard; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Storetvedt, Kari; Johnsen, Jon; Hansen, Heidi; Tømmervik, Kristin (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-11)
   BACKGROUND: The Norwegian Directorate of Health commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) to do a review about the effects of opioid agonist treatment for pregnant opioid dependent women. ...
  • Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) for individuals with glaucoma. A health technology assessment 

   Lund, Ulrikke Højslev; Bidonde, Julia; Kornør, Hege; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Kvist, Beate Charlotte Fagerlund; Nguyen, Lien; Ursin, Lars Øystein; Lerner, Martin Robert; Robberstad, Bjarne (Research report, 2021)
   Executive summary Background: Glaucoma is a substantial public health problem, with a large negative impact on quality of life and the utilization of health care resources. Glaucoma refers to a group of eye conditions ...
  • Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

   Kornør, Hege; Flodgren, Gerd Monika; Mosdøl, Annhild; Strømme, Hilde; Holte, Hilde H (Research report; Systematic Review, 2018)
  • Omsorgstjenesteforskningen i Norge. Kunnskapsnotat. 

   Flottorp, Signe Agnes; Harboe, Ingrid; Kornør, Hege; Sandberg, Helene; Smedslund, Geir (Research report, 2019)
   Bakgrunn Folkehelseinstituttet har utarbeidet dette kunnskapsnotatet om omsorgstjenesteforskningen i Norge i perioden 2012-2019 på oppdrag fra Forskningsrådet. Vi har samlet forskning om omsorgstjenester som er hjemlet i ...
  • Profylaktisk behandling av cluster hodepine - litteratursøk 

   Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Linnestad, Kristin Kamilla; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
   NORSK: Dette litteratursøket er utført på oppdrag fra Helseøkonomiforvaltningen HELFO. Bestillingen var en oversikt over studier av den forebyggende effekten av prednisolon og andre steroider, og av verapamil, på cluster ...
  • Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker 

   Kornør, Hege; Winje, Dagfinn; Ekeberg, Øivind; Johansen, Kjell; Weisæth, Lars; Ormstad, Sari Susanna; Steiro, Asbjørn Kulseng; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Bakgrunn: Denne rapporten er del to av en kunnskapsoppsummering om effekter av psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker, og ble bestilt av Sosial- og helsedirektoratet i september 2004. Problemstilling: Virker ...
  • Skadevirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) for stemningslidelser 

   Kornør, Hege; Kirkehei, Ingvild; Høie, Bjørg (Research report, 2007)
   Hensikten med dette notatet var å gi en kort oppsummering av systematiske oversikter om skadevirkninger ved elektrokonvulsiv behandling (ECT) for mennesker med stemningslidelser. Systematiske litteratursøk i fem internasjonale ...
  • Tiltak for oppfølging av for tidlig fødte barn 

   Reinar, Liv Merete; Kornør, Hege; Langengen, Irene Wiik; Markestad, Trond (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Barn født prematurt skårer lavere enn andre barn på tester som måler kognitiv funksjon. De har også øket forekomst av ADHD, andre atferdsproblemer og fysiske funksjonshemninger. Vi stilte følgende spørsmål i denne rapporten: ...
  • Treatment options for metastatic prostate cancer: rapid review for patient decision aid 

   Reinar, Liv Merete Brynildsen; Kornør, Hege (Research report, 2020)
  • Treatment options for morbid obesity: rapid review for a patient decision aid 

   Zinöcker, Severin; Reinar, Liv Merete Brynildsen; Eggen, Finn Runar; Refsdal, Tonje Lehne; Kornør, Hege (Research report; Systematic Review, 2020)
   Key messages: Chronic obesity due to excess body weight can result in negative health effects. The World Health Organization defines morbid obesity as a body mass index ≥ 40 kg/m2 or ≥ 35 kg/m2 in patients with ...