• Årsrapport 2017 Invasive infeksjoner 

   Berg, Are Stuwitz; Berild, Jacob Dag; Caugant, Dominique Andree Yvette; Haugen, Inger Lise; Konsmo, Kirsten; Steinbakk, Martin; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Askeland Winje, Brita (Årsrapport for … Invasive infeksjoner, Research report, 2018)
  • Årsrapport for 2016 - Invasive infeksjoner 

   Berg, Are Stuwitz; Caugant, Dominique Andree Yvette; Haugen, Inger Lise; Konsmo, Kirsten; Steinbakk, Martin; Storsæter, Jann; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Askeland Winje, Brita (Årsrapport for … Invasive infeksjoner, Research report, 2017)
  • Årsrapport• Mat- og vannbårne infeksjoner i 2015. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 

   Franer, Kristian; Jore, Solveig; Ocampo, Joanne Michelle Fernandez; Guzmán Herrador, Bernardo Rafael; Stene-Johansen, Kathrine; Dao, Phuong Thi Xuan; Sandbu, Synne; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Brandal, Lin T.; Kapperud, Georg; Vold, Line (Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner, Research report, 2016)