• Retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekt, SQUIRE retningslinje. 

      de Vibe, Michael; Lindahl, Anne Karin; Kvalvik, Anne Grimstvedt; Årdal, Christine (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-10)
      NORSK: Mange lands vitenskapelige tidskrifter har tatt i bruk en retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekter, kalt SQUIRE guidelines. Det var ønskelig å oversette denne til norsk, slik at den også kan ...