• Efficacy and cost-effectiveness of alendronate for the prevention of fractures in postmenopausal women in Norway 

      Hagen, Gunhild; Wisløff, Torbjørn; Falch, Jan; Lofthus, Cathrine; Frihagen, Frede; Wensaas, Knut-Arne; Granum, Lars; Nevjar, Janicke; Kristiansen, Ivar Sønbø; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011)
      NORSK: Bakgrunn: Norske retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporoserelaterte brudd anbefaler behandling med bisfosfonater for kvinner med T-skåre mindre enn -1,6 og tidligere brudd og også ...