• Hepatitt B-virus. Strategimøte 2007 

      Vik, Inger Sofie Samdal; Nordbø, Svein Arne; Kanestrøm, Anita; Haar, Elisebeth; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Hoddevik, Gunnar Martin (Research report, 2007)
      Hepatitt B-virus: Strategimøte i 2007 i regi av de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene i Norge med oppsummering av status på fagområdet, anbefalinger om diagnostikk og abstrakter av foredragene.