• Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021 

   Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Arnesen, Trude Margrete; Jacobsen, Caroline Calero; Vinjerui, Kristin Hestmann; Telle, Kjetil Elias (Research report, 2021)
   Innledning: Covid-19 rammer ikke alle deler av befolkningen likt, og det har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet ...
  • Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall 

   Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Arnesen, Trude Margrete; Jacobsen, Caroline Calero; Grøsland, Mari; Telle, Kjetil Elias (Research report, 2020)
   Covid-19 rammer ikke alle deler av befolkningen likt, og det har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og ...
  • Covid-19 i Bergen etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser. 

   Indseth, Thor; Jacobsen, Caroline Calero; Diaz, Esperanza; Løland, Karina Koller (Research report, 2021)
   Innledning: Hvordan covid-19 rammer ulike demografiske grupper ulikt har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet ...
  • Covid-19 i Oslo etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser 

   Indseth, Thor; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Jacobsen, Caroline Calero; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2020)
   Innledning Hvordan covid-19 rammer ulike demografiske grupper ulikt har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet ...