• Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1 

   Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis; Vinjerui, Kristin Hestmann (Research report, 2021)
  • Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt 

   Indseth, Thor; Elgersma, Ingeborg Hess; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Labberton, Angela Susan; Arnesen, Trude Margrete; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2021)
   Hovedbudskap Koronapandemien har i Norge rammet personer født utenfor Norge, heretter kalt utenlandsfødte, hardere enn den øvrige befolkningen. Utenlandsfødte har oftere påvist smitte og blir oftere innlagt med covid-19. ...
  • COVID-19 Persons tested, confirmed cases and associated hospitalizations by education and income 

   Kraft, Kristian Bandlien; Elgersma, Ingeborg Hess; Labberton, Angela Susan; Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2021)
   Executive summary Introduction Reports from several countries indicate that people with low education and income are more likely to be affected by COVID-19. In this report we investigate how education level and household ...
  • Stroke unit demand in Norway – present and future estimates 

   Dahl, Fredrik Andreas; Barra, Mathias; Faiz, Kashif Waqar; Ihle-Hansen, Hege; Næss, Halvor; Rand, Kim; Rønning, Ole Morten; Simonsen, Tone Breines; Thommessen, Bente; Labberton, Angela Susan (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Variation in disease in childhood according to immigrant background 

   Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Labberton, Angela Susan; Reneflot, Anne; Hauge, Lars Johan; Qureshi, Samera Azeem; Suren, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2021)