• Effekten av et gratis skolemåltid- en kunnskapsoppsummering 

      Hovdenak, Ingrid Marie; Bere, Elling Tufte; Selstø, Annlaug; Helleve, Arnfinn (Research report, 2023)
      Innledning Gratis skolemat blir sett på som et tiltak som kan påvirke både helse og skolerelaterte utfallsmål. Hensikten med denne rapporten er å oppsummere hva forskningen sier om effekten av et gratis skolemåltid. ...