• Erfaringsgjennomgang etter utvalgte utbrudd av covid-19 i Norge, desember 2020 – mars 2021 

   Elstrøm, Petter; Falk, Monica; Forland, Frode; Heradstveit, Petter Leinaas; Korpås, Julie Andrine; Lie, Svein; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Naseer, Mohammed Umaer; Nguyen, Truc Trung; Nygård, Karin Maria; Selstø, Annlaug; Utheim, Mari Nythun; Vestrheim, Didrik Frimann; Ødeskaug, Liz Ertzeid (Research report, 2021)
   Denne rapporten beskriver en erfaringsgjennomgang av utvalgte covid-19 utbrudd i Norge, desember 2020 – mars 2021. Rapporten har blitt ledet av en intern arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet (FHI) og er gjennomført i ...
  • Helse for de gamle - hvordan klarer vi det? 

   Hjort, Peter Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2001)
  • Kvalitetsindikatorer basert på data fra medisinske kvalitetsregistre 

   Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Håheim, Lise Lund; Saunes, Ingrid Sperre; Joner, Geir (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-01)
   1-PAGE KEY MESSAGES: Refining and expanding the national performance measurement system to include a set of core measures for public reporting, is one explicit goal of the Norwegian government. Calculation of many such ...