• Botilbud til personer med demens 

   Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Brurberg, Kjetil Gundro; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-20)
   BAKGRUNN: Demens er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som varig nedsetter mental kapasitet, og er sannsynligvis den viktigste årsaken til funksjonshemning hos eldre. For å målrette og tilpasse det kommunale ...
  • Indikatorundersøkelse om smittevern i sykehjem – 2021 

   Eriksen-Volle, Hanne-Merete; Sorknes, Nina; Sare, Miriam; Berg, Thale Cathrine; Jadczak, Urszula; Alberg, Torunn (Research report, 2024)
   Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger helseinstitusjoner og ha et infeksjonskontrollprogram (IKP) som er tilpasset institusjonen (1). IKP skal inneholde skriftlige beskrivelser av spesifiserte infeksjonsforbyggende ...