• Laboratoriediagnostikk ved borreliose : strategimøte 3. november 2011 

      Grude, Nils; Tveten, Yngvar; Stutzer, Alexa; Hoddevik, Gunnar M; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen (Research report, 2012)
      I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved borreliose den 3. november 2011 i Oslo. Rapporten inneholder oppsummering og anbefalinger ...