• Langtidsbehandling med antidepressiver - kartleggingsoversikt. 

      Smedslund, Geir; Holte, Hilde H; Zinöcker, Severin; Vist, Gunn Elisabeth (Research report, 2020)
      Innledning Depresjon utgjør en av de største sykdomsbyrdene i samfunnet. I løpet av livet opplever hver femte person en depresjon. I den nasjonale retningslinjen for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon ...