• COVID-19: Post COVID-19 condition - a rapid review 

   Flatby, Annette Vogt; Himmels, Jan Peter William; Brurberg, Kjetil Gundro; Gravningen, Kirsten Midttun (Research report, 2022)
   Bakgrunn For de fleste gir covid-19 mild og forbigående sykdom, men personer som gjennomgår covid-19 kan oppleve at det tar tid å bli kvitt alle symptomer etter sykdommen. Denne formen for langvarige og uspesifikke symptomer ...
  • COVID-19: Post COVID-19 condition – a rapid review (New edition) 

   Flatby, Annette Vogt; Himmels, Jan Peter William; Brurberg, Kjetil Gundro; Gravningen, Kirsten Midttun (Research report, 2022)
   Background Most people will experience COVID-19 as a mild and transient disease, although some may experience a prolonged period with symptoms before recovery. Long-term and nonspecific symptoms have previously been ...