• Meningokokkvaksine til ungdom i nasjonalt vaksinasjonsprogram 

      Watle, Sara Sofie Viksmoen; Næss, Lisbeth Meyer; Juvet, Lene Kristine; Wisløff, Torbjørn; Tveteraas, Ingun Heiene; Evensen, Gro; Gleditsch, Rebecca Nybru (Research report, 2023)
      Innføring av én dose meningokokk ACWY-vaksine til ungdom i barnevaksinasjonsprogrammet gir individuell og samfunnsmessig nytte. Tiltaket er kostnadseffektivt og kostnadsbesparende for helsetjenesten, og vil redusere sosiale ...