• Kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge: en systematisk kartleggingsoversikt 

      Nøkleby, Heid; Langøien, Lars Jørun; Muller, Ashley Elizabeth; Siqveland, Johan; Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Johansen, Trine Bjerke (Research report, 2020)
      Innledning På barnevernsfeltet i Norge benyttes i dag flere verktøy for å kartlegge situasjonen til utsatte barn. Kartleggingsverktøyene skal gi en bedre forståelse av barn og unges behov for hjelp samt bidra til beslutninger ...