• Pasienterfaringer med allmennleger – en kartlegging av relevante måleinstrumenter 

      Danielsen, Kirsten; Iversen, Hilde Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-11)
      Pasienters erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten på helsetjenesten. Formålet med denne litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler pasient- og /eller ...