• Forskning på verdiarbeid i helsetjenesten – litteratursøk 

      Kirkehei, Ingvild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-04-30)
      BAKGRUNN: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Diakonhjemmet sykehus å identifisere forskningslitteratur om verdiarbeid i helsetjenesten. METODE: Vi utørte et systematisk litteratursøk i ...