• Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte 

      Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Austvoll-Dahlgren, Astrid; Knapstad, Marit; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
      Deltakelse i arbeidslivet har positive virkninger som at den ansatte får økonomisk inntekt, sosial kontakt og opplevelse av mestring, men arbeid kan også ha negative effekter på psykisk helse. Denne oppsummeringen av ...