• Målstyring i politiets forebyggende arbeid: en systematisk kartleggingsoversikt 

      Langøien, Lars Jørun; Jardim, Patricia Sofia Jacobsen; Nøkleby, Heid (Research report, 2020)
      Hovedbudskap Vi utførte på oppdrag fra Politidirektoratet (POD) en systematisk kartleggingsoversikt. Oppdraget var å sammenfatte studier om målstyring i politiets forebyggende arbeid rettet mot seksuallovbrudd og ...