• Giftige sopper 

   Stoltenberg, Camilla; Tosterud, Mari (Pamphlets; Brochure, 2022)
  • Livet med anoreksi Erfaringer fra mennesker med diagnosen 

   Holte, Arne (Brochure, 2009)
   Dette heftet er for deg som har fått diagnosen anoreksi. Her kan du lese om hvordan andre i samme situasjon har opplevd å få og å leve med sykdommen. Heftet kan også være nyttig for helsepersonell og for dine nærmeste ...
  • Livet med anoreksi. Erfaringer fra mennesker med diagnosen 

   Holte, Arne; Rognmo, Kamilla (Brochure, 2009)
   Dette heftet er for deg som har fått diagnosen anoreksi. Her kan du lese om hvordan andre i samme situasjon har opplevd å få og å leve med sykdommen. Heftet kan også være nyttig for helsepersonell og for pårørende. I tillegg ...
  • Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen 

   Holte, Arne; Rognmo, Kamilla (Brochure, 2009)
   Dette heftet er for deg som har fått diagnosen hypokondri. Her kan du lese om hvordan andre i samme situasjon har opplevd å få og å leve med sykdommen. Heftet kan også være nyttig for pårørende og for ansatte i helsevesenet. ...
  • Livet med schizofreni. Erfaringer fra mennesker med diagnosen 

   Holte, Arne; Rognmo, Kamilla (Brochure, 2009)
   Dette heftet er for deg som har fått diagnosen schizofreni. Her kan du lese om hvordan andre i samme situasjon har opplevd å få og å leve med sykdommen. Heftet kan også være nyttig for helsepersonell og pårørende. I tillegg ...
  • Å leve med en mann som drikker for mye. Erfaringer fra kvinner som har en partner med alkoholproblemer 

   Holte, Arne; Rognmo, Kamilla (Brochure, 2009)
   Dette heftet er for deg som lever med eller har levd med en partner som misbruker alkohol. Her kan du lese om erfaringene til kvinner i samme livssituasjon. Heftet bygger på intervjuer med kvinnelige partnere til menn som ...