• Body mass index and lifetime healthcare utilization 

   Edwards, Christina Hansen; Aas, Eline; Kinge, Jonas Minet (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer 

   Aaserud, Morten; Kristiansen, Ivar Sønbø; Neilson, Aileen Rae; Norum, Jan; Sørbye, Halfdan; Aas, Eline; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Vi har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge. Vi har undersøkt effekten av å legge bevacizumab ...