• Registrerer få hjertestanser 

      Kramer-Johansen, Jo; Bogstrand, Stig Tore; Alm-Kruse, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2016)
      Bakgrunn: Studier fra andre land viser stor variasjon i forekomst og overlevelse etter hjerte- lunge-redning (HLR) på intensivavdelinger. Det foreligger få studier på dette området i Norge. Hensikt: Å kartlegge forekomst ...