• Soppinfeksjoner. Strategimøte nr 27, 2013 

      Steinbakk, Martin; Sandven, Per; Andersen, Cecilie Torp; Gaustad, Peter; Larssen, Kjersti Wik (Eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasitt, Research report, 2015)