• Hjerte og karregisteret, rapport for 2015 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Jonasson, Øystein Aalstad; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Nguyen, Truc Trung; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2016)
  • Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014. 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Nguyen, Truc Trung; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2015)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2014 

   Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Nilssen, Steinar; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2015)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2015 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2016)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2016. nnretninger. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Hornæs, Mona Tornensis; Mjaatvedt, Aase Gunn; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Research report, 2017)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2017 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2018)