• Effectiveness of interventions designed to reduce the prevalence of female genital mutilation/cutting 

   Denison, Eva Marie-Louise; Berg, Rigmor C; Lewin, Simon; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-06-21)
   ENGLISH: 1-page key messages Background In November 2008, the Norwegian Knowledge Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) to ...
  • Effekten av psykoterapi for mennesker med depressive lidelser 

   Berg, Rigmor C; Øverland, Simon; Høie, Bjørg (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-03)
   NORSK: Denne rapporten ble bestilt av Helsedirektoratet i oktober 2008. Kunnskapssenteret ble bedt om å framskaffe et kunnskapsgrunnlag som kunne hjelpe til å belyse effekten av psykoterapi på depresjonssymptomer og andre ...
  • Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet 

   Berg, Rigmor C; Winsvold, Aina; Kornør, Hege; Øverland, Simon Nygaard; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Storetvedt, Kari; Johnsen, Jon; Hansen, Heidi; Tømmervik, Kristin (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-11)
   BACKGROUND: The Norwegian Directorate of Health commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) to do a review about the effects of opioid agonist treatment for pregnant opioid dependent women. ...