• Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2015 

   Kanestrøm, Anita; Litleskare, Irene; Bragstad, Karoline; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Bergersen, Bente Magny; Kran, Anne-Marte Bakken; Pettersson, John; Stene-Johansen, Kathrine; Rollag, Halvor; Lennerstrand, Johan (Research report, 2016)
  • Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2017 

   Litleskare, Irene; Bragstad, Karoline; Kran, Anne-Marte Bakken; Kanestrøm, Anita; Stene-Johansen, Kathrine; Kro, Grete Birkeland; Bergersen, Bente Magny; Dalgard, Olav (Research report, 2018)
   Bruk av antivirale midler Salget av antivirale medikamenter fortsetter å øke målt i definerte døgndoser (DDD). Kostnadene for antiinfeksiøse agens for systemisk bruk (ATC gruppe J) har også økt de seneste år, men i mindre ...