• Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke 

   Vist, Gunn E.; Sæterdal, Ingvil; Johansen, Marit; Bergsaker, Marianne Riise; Hauge, Siri Helene; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-20)
   BAKGRUNN: På oppdrag fra allmennpraktiker Ottar Grimstad ble vi bedt om å finne dokumentasjonsgrunnlaget for effekten av influensavaksinering av eldre og personer med kronisk sykdom. METODE: Vi søkte etter systematiske ...
  • Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke. 

   Vist, Gunn Elisabeth; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Johansen, Marit; Bergsaker, Marianne Riise; Hauge, Siri Helene; Fretheim, Atle (Research report, 2009)
   1-PAGE KEY MESSAGES: This review presents the available documentation of the health effects of influenza vaccination to the elderly and people suffering from chronic illness. We searched for systematic reviews of the effects ...