• Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kartlegging av foreliggende forskning 

   Hammerstrøm, Karianne Thune; Bjørndal, Arild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007-10)
  • Behandling for alle eller helse for alle? 

   Bjørndal, Arild; Hjort, Peter Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 1990-10-30)
  • Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus 

   Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Helse Vest RHF har gitt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å vurdere om geriatrisk vurdering og behandling av gamle pasienter i sykehus gir forskjellige behandlingsresultater sammenliknet med pasienter ...
  • A framework for mandatory impact evaluation to ensure well informed public policy decisions. 

   Oxman, Andrew David; Bjørndal, Arild; Becerra-Posada, Francisco; Gibson, Mark; Block, Miguel Angel Gonzalez; Haines, Andy; Hamid, Maimunah; Odom, Carmen Hooker; Lei, Haichao; Levin, Ben; Lipsey, Mark W; Littell, Julia H; Mshinda, Hassan; Ongolo-Zogo, Pierre; Pang, Tikki; Sewankambo, Nelson; Songane, Francisco; Soydan, Haluk; Torgerson, Carole; Weisburd, David; Whitworth, Judith; Wibulpolprasert, Suwit (Journal article; Peer reviewed, 2010-01-30)
  • Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? 

   Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild; Forsetlund, Louise (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-01)
   1-PAGE KEY MESSAGES. OBJECTIVE: The aim of this report is to summarize the evidence of the effects of staff educational programmes in end-of-life care in nursing homes. The report is part of a project, initiated by ...
  • Health and re-employment in a two year follow up of long term unemployed 

   Claussen, Bjørgulf; Bjørndal, Arild; Hjort, Peter Fredrik (Journal article, 1993)
  • Health and re-employment in a two year follow up of long term unemployed. 

   Claussen, Bjørgulf; Bjørndal, Arild; Hjort, Peter Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 1993-02)
   The aim was to examine re-employment and changes in health during a two year follow up of a representative sample of long term unemployed.
  • Hva er en god død i sykehjem? 

   Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   About 40 percent of all deaths in Norway take place in nursing homes. The proportion will probably increase, and a majority will need end-of-life care/ palliative care in the final days or weeks of their life. In ...
  • Infarktbehandling - status ved norske sykehus 

   Stene-Larsen, Geir; Bjørndal, Arild; Hjort, Peter Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 1990-01-10)
   Present routines for examination, treatment and follow-up of myocardial infarction were registered at all hospitals in Norway. Heparin and salicylic acid are given as standard treatment. Streptokinase is given regularly ...
  • Integrated health care for people with chronic conditions. A policy brief. 

   Oxman, Andrew David; Bjørndal, Arild; Flottorp, Signe Agnes; Lewin, Simon; Lindahl, Anne Karin (Working paper, 2008-12)
   1-page key messages * Uncoordinated care can affect the quality and efficiency of health care, access to care, participation in and satisfaction with care, and health outcomes for chronically ill patients. However, ...
  • Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformer 

   Reinar, Liv Merete Brynildsen; Håheim, Lise Lund; Ormstad, Sari Susanna; Nordheim, Lena Victoria; Bjørndal, Arild (Research report, 2005)
  • Mammografiscreening av kvinner 40-49 år. 

   Bjørndal, Arild; Forsetlund, Louise (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Systematisk kunnskapsoppsummering, Research report, 2007-04)
   BAKGRUNN Noen alvorlige sykdommer har en snikende debut og relativt stor utbredelse i befolkningen. Dersom det finnes effektiv behandling, kan det være hensiktsmessig å organisere masseundersøkelser, eller screening, ...
  • Medikamentell behandling av opiatavhengighet 

   Kornør, Hege; Bjørndal, Arild; Welle-Strand, Gabrielle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vært et tiltak i Norge siden 1998. Tiltaket er nå landsdekkende, og det ble i forbindelse med en evaluering i 2004 avdekket store regionale praksisforskjeller. Sosial- og ...
  • Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning in adults: a systematic review and meta-analysis 

   De Vibe, Michael F.; Bjørndal, Arild; Fattah, Sabina; Dyrdal, Gunvor Marie; Halland, Even; Tanner-Smith, Emily E. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Røykeforebyggende tiltak blant barn og unge 

   Reinar, Liv Merete; Tørnby, L; Nordheim, Lena Victoria; Nylund, H; Jamtvedt, Gro; Bjørndal, Arild (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
   Det er et mål i det forebyggende helsearbeidet å hindre eller utsette røykestart hos barn og unge. Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff, og røyking er assosiert med mange helseskader. Ungdomsårene er en tid da ...