• Associations between heavy episodic drinking and alcohol related injuries: a case control study 

   Rossow, Ingeborg; Bogstrand, Stig Tore; Ekeberg, Øivind; Normann, Per Trygve (Journal article, 2013)
   Alcohol is a significant risk factor for injuries. This study addresses 1) whether the risk of alcohol related injury increases with frequency of heavy episodic drinking (HED) in a linear fashion, and 2) whether a small ...
  • Registrerer få hjertestanser 

   Kramer-Johansen, Jo; Bogstrand, Stig Tore; Alm-Kruse, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Bakgrunn: Studier fra andre land viser stor variasjon i forekomst og overlevelse etter hjerte- lunge-redning (HLR) på intensivavdelinger. Det foreligger få studier på dette området i Norge. Hensikt: Å kartlegge forekomst ...