• Forventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i Norge 

   Fretheim, Atle; Bretthauer, Michael (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-08)
   NORSK: Det er godt dokumentert at screening med undersøkelse for okkult blod i avføring eller sigmoidoskopi reduserer dødeligheten av kolorektal kreft. Hvor stor nedgangen i dødelighet av kolorektal kreft vil være dersom ...
  • Resultater fra kliniske effektstudier av screening for kolorektal kreft 

   Fretheim, Atle; Bretthauer, Michael (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-06)
   NORSK: Bakgrunn De aller fleste tilfeller av kolorektal kreft utvikler seg fra godartede forstadier, såkalte adenomer i tykktarmen. Metoder for å oppdage kolorektalkreft og forstadier tidlig er derfor av stor interesse. ...