• Lindring av smerter hos kreftpasienter 

   Kongsgaard, Ulf; Kaasa, Stein; Dale, Ola; Ottesen, Stig; Nordøy, Tone; Hessling, Sten Erik; von Hofacker, Sebastian; Bruland, Øyvind; Lyngstadaas, Anita (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2005)
   Denne rapporten er en bestilling fra tidligere Sosial-og helsedepartementet om å vurdere kunnskapsgrunnlaget om effekt av palliativ smertebehandling ved kreft, dvs. Effekt av ulike behandlingsmetoder for å lindre smerter ...
  • Protonterapi 

   Olsen, Dag Rune; Bruland, Øyvind; Frykholm, Gunilla; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Protonterapi er en form for strålebehandling og et etablert behandlingstilbud i mange land, men ikke i Norge. Protoner er ladede kjernepartikler som kan benyttes i strålebehandling, og som har samme effekt på celler som ...