• Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2016 

   Aase, Audun; Barlinn, Regine; Bergsager, Gro; Bergsaker, Marianne A Riise; Blystad, Hans Henrik; Bruun, Tone; Daae, Anita Odveig; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Greve-Isdahl, Margrethe; Hagerup-Jenssen, Maria Elisabeth; Kongsrud, Sigrun; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Nordstrand, Karine; Riise, Øystein Rolandsen; Rønning, Karin; Steinbakk, Martin; Stålcrantz, Jeanette; Trogstad, Lill; Vestrheim, Didrik Frimann; Wiklund, Berit Sofie; Askeland Winje, Brita (Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, Research report, 2017)
  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2017 

   Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Aase, Audun; Arnesen, Trude Margrete; Bergsager, Gro; Blystad, Hans Henrik; Bruun, Tone; Daae, Anita Odveig; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Feiring, Berit; Greve-Isdahl, Margrethe; Kongsrud, Sigrun; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Steinbakk, Martin; Stålcrantz, Jeanette; Trogstad, Lill; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Wiklund, Berit Sofie; Askeland Winje, Brita (Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, Research report, 2018)
   Barnevaksinasjonsprogrammet 2017 Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge. I 2017 ble vaksiner mot følgende sykdommer tilbudt alle barn: Rotavirussykdom, ...
  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2018 

   Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Aase, Audun; Arnesen, Trude Margrete; Bergsager, Gro; Berild, Jacob Dag; Blystad, Hans Henrik; Bruun, Tone; Daae, Anita Odveig; DORENBERG, DAGNY HAUG; Dvergsdal, Evy Therese; Greve-Isdahl, Margrethe; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Rykkvin, Rikard; Stålcrantz, Jeanette; Trogstad, Lill; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Wiklund, Berit Sofie; Askeland Winje, Brita (Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, Research report, 2019)
  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2019 og 2020. 

   Berild, Jacob Dag; Bruun, Tone; Christensen, Andreas; DORENBERG, DAGNY HAUG; Dvergsdal, Evy Therese; Einhaug, André; Evensen, Gro; Fenne, Olaug Sveinsgjerd; Gibory, Moustafa; Greve-Isdahl, Margrethe; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Nilsen, Øivind Jul; Nøkleby, Hanne Magdalene; Olimb, Martine Andersen; Pedersen, Kirsten Bjerkreim; Trogstad, Lill; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Wester, Astrid Louise; Winje, Brita Askeland (Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, Research report, 2021)
   Barnevaksinasjonsprogrammet 2019-2020 Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge, og tilbys alle barn og unge som oppholder seg i Norge. I 2019 og 2020 ...
  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2021 

   Berild, Jacob Dag; Berg, Are Stuwitz; Bruun, Tone; Christensen, Andreas; Daae, Anita Odveig; DORENBERG, DAGNY HAUG; Dvergsdal, Evy Therese; Einhaug, André; Evensen, Gro; Fenne, Olaug Sveinsgjerd; Gibory, Moustafa; Greve-Isdahl, Margrethe; Heldal, Einar; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Nilsen, Øivind Jul; Nøkleby, Hanne Magdalene; Olsen, Eirik; Rykkvin, Rikard; SOLBERG, SILJE LAE; Trogstad, Lill; Vestrheim, Didrik Frimann; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Wester, Astrid Louise; Askeland Winje, Brita; Østlie, Ingfrid Borlaug (Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, Research report, 2022)
   Barnevaksinasjonsprogrammet 2021 Barnevaksinasjonsprogrammet omfatter en rekke ulike vaksiner som helsemyndighetene anbefaler til barn og unge, og tilbys alle barn og unge som oppholder seg i Norge. I 2021 ble vaksiner ...
  • Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2022 

   Aase, Audun; Bentdal, Yngvild Emblem; Bruun, Tone; Dvergsdal, Evy Therese; Einhaug, André; Evensen, Gro; Feiring, Berit; Fenne, Olaug Sveinsgjerd; Finess, Berit Løkken; Gibory, Moustafa; Greve-Isdahl, Margrethe; Hansen, Bo Lars Thorvald Terning; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Knudsen, Caroline Vestby; Løvlie, Astrid Louise; Mengshoel, Anne Torunn; Nilsen, Øivind Jul; Nordstrand, Karine; Olsen, Eirik; Rykkvin, Rikard; Solberg, Silje Lae; Taxt, Arne Michael; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Wester, Astrid Louise; Wiklund, Berit Sofie; Østlie, Ingfrid Borlaug (Research report, 2023)
   Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen og hindre alvorlig sykdom og død både i barndommen og senere i livet. Denne rapporten beskriver hvordan ...
  • Folkehelserapporten - kortversjon. Helsetilstanden i Norge 2018 

   Bruun, Tone; Denison, Eva Marie-Louise; Gjersing, Linn; Husøy, Trine; Knudsen, Ann Kristin Skrindo; Strand, Bjørn Heine (Research report, 2018)
  • Genetic diversity of rotavirus strains circulating in Norway before and after the introduction of rotavirus vaccination in children 

   Gibory, Moustafa; Bruun, Tone; Flem, Elmira; Dembinski, Jennifer Lynn; Haltbakk, Ildri; Størdal, Ketil; Nordbø, Svein Arne; Jakobsen, Kirsti; Haarr, Elisebet; Leegaard, Truls Michael; Dudman, Susanne Gjeruldsen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Impact of the Rotavirus Vaccination Program in Norway After Four Years With High Coverage 

   Bruun, Tone; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Bekkevold, Terese; Døllner, Henrik; Gibory, Moustafa; Gilje, Ann Marit; Haarr, Elisebet; Kran, Anne-Marte Bakken; Leegaard, Truls Michael; Nakstad, Britt; Nordbø, Svein Arne; Rojahn, Astrid; Størdal, Ketil; Flem, Elmira (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Koronaatferd og landbakgrunn i fire fylker. Etterlevelse og holdninger til offisiellesmittevernråd, opplevd engstelse, psykiske plager og endringer i sosiale kontakter etter landbakgrunn. Resultater fra undersøkelser i fire fylker under koronapandemien 

   Aarø, Leif Edvard; Vedaa, Øystein; Bruun, Tone; Nilsen, Thomas Sevenius; Johansen, Rune; Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Klepp, Knut Inge (Research report, 2021)
   Innledning I rapporter fra Folkehelseinstituttet (Indseth et al, 2020; Indseth et al, 2021a) er det vist at andel smittede av Covid-19 og andel innlagte på sykehus kan variere mye avhengig av landbakgrunn. De som kommer ...
  • MSIS og Tuberkuloseregisteret. Årsstatistikk for 2012 og beskrivelse og evaluering av registrene 

   Bruun, Tone; Arnesen, Trude; Elstrøm, Petter; Konsmo, Kirsten; Nilsen, Øivind Jul; Blystad, Hans Henrik (Research report, 2013)
  • Public Health Report – short version Health Status in Norway 2018 

   Bruun, Tone; Denison, Eva Marie-Louise; Gjersing, Linn; Husøy, Trine; Knudsen, Ann Kristin Skrindo; Strand, Bjørn Heine (Research report, 2018)
  • Risk Factors for Sporadic Domestically Acquired Campylobacter Infections in Norway 2010-2011: A National Prospective Case-Control Study 

   MacDonald, Emily; White, Richard; Mexia, Ricardo; Bruun, Tone; Kapperud, Georg; Lange, Heidi; Nygård, Karin Maria; Vold, Line (Journal article, 2015)
  • Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende 2014 og utviklingstrekk i perioden 2010–2014 RAVN 2013-2014 

   Guzmán Herrador, Bernardo Rafael; Lange, Heidi; Dudman, Susan G.; Wiklund, Berit Sofie; Stålcrantz, Jeanette; Sandbu, Synne; Øverbø, Joakim; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Aase, Audun; Soleng, Arnulf; Elstrøm, Petter; Kacelnik, Oliver; Bruun, Tone; Nygård, Karin Maria; Ottesen, Preben Skrede; Vold, Line; Blystad, Hans Henrik (Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende årsrapport, Research report, 2015)
  • Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende. Årsrapport 2011 

   Guzman Herrador, Bernardo; Arnesen, Trude; Bruun, Tone; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Elstrøm, Petter; Lange, Heidi; Nygård, Karin Maria; Ottesen, Preben; Sandbu, Synne; Soleng, Arnulf; Stålcrantz, Jeanette; Vainio, M Kirsti; Vold, Line; Wiklund, Berit Sofie; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Aase, Audun; Blystad, Hans Henrik (Research report, 2012)
  • Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende. Årsrapport 2011 

   Guzman Herrador, Bernardo; Arnesen, Trude; Bruun, Tone; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Elstrøm, Petter; Lange, Heidi; Nygård, Karin Maria; Ottesen, Preben; Sandbu, Synne; Soleng, Arnulf; Stålcrantz, Jeanette; Vainio, M Kirsti; Vold, Line; Wiklund, Berit Sofie; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Aase, Audun; Blystad, Hans Henrik (Research report, 2012)
  • The role of domestic reservoirs in domestically acquired Salmonella infections in Norway: epidemiology of salmonellosis, 2000-2015, and results of a national prospective case-control study, 2010-2012 

   Macdonald, Emily Ann; White, Richard Aubrey; Mexia, R; Bruun, Tone; Kapperud, Georg; Brandal, Lin Cathrine T.; Lange, Heidi; Nygård, Karin Maria; Vold, Line (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2012. Årsrapport 

   Guzman Herrador, Bernardo; Bentele, Horst; Berg, Thale Cathrine; Bjørnholt, Jørgen; Bruun, Tone; Elstrøm, Petter; Kacelnik, Oliver; Kapperud, Georg; Lange, Heidi; MacDonald, Emily; Vold, Line; Nygård, Karin Maria (Research report, 2013)
  • Årsrapport. Matbårne infeksjoner og utbrudd i 2009. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) 

   Nygård, Karin Maria; Vold, Line; Heier, Berit Tafjord; Bruun, Tone; Kapperud, Georg (Research report, 2010)