• Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune 

      Nyen, Bjørnar; Thorsen, Inger; Christensen, Heidi; Vege, Anders (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-06)
      NORSK: Pleie- og omsorgstjenesten i Larvik kommune startet innføring av multidosepakkede legemidler til sine brukere fra 2001. I 2005 var om lag 650 brukere inkludert i multidosesystemet. Fordi man opplevde at man ikke ...