• TNF-hemmere og efaluzimab ved behandling av hudsykdommer 

      Sæterdal, Ingvil von Mehren; Mørk, Nils-Jørgen; Dalaker, Morten; Langeland, Tor; Tolaas, Erlend; Movik, Espen; Odgaard-Jensen, Jan; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
      Denne rapporten omhandler nyere biologiske legemidler som brukes ved behandling av bl. a. psoriasis, pyoderma gangrenosum og Behçets sykdom. Biologiske legemidler er målrettede medikamenter som spesifikt blokkerer molekylære ...