• Hjerte- og karregisteret - rapport for 2012 

   Duerr, Ana; Ellingsen, Christian Lycke; Egeland, Grace M.; Tell, Grethe S.; Seliussen, Ingvei Helen; Igland, Jannicke; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Akerkar, Rupali Rajendra; Sundvor, Vernar; Klakegg, Yngve (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2014)
  • Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2013 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Ellingsen, Christian Lycke; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2015)
  • Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014. 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Nguyen, Truc Trung; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2015)
  • Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2012. Fødsler i Norge 

   Duerr, Ana; Moster, Dag; Seliussen, Ingvei Helen; Klungsøyr, Kari; Gåsemyr, Kristin; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Skjaerven, Rolv; Næss, Truls Petter (Fødsler i Norge ... : årsmelding ... og ..., Research report, 2014)