• Fertilitetsbehandling 

      Hanevik, Hans Ivar; Ekerhovd, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Hensikt Både antallet barn og andelen barn som blir født etter fertilitetsbehandling i Norge er økende. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over de vanligste formene for medikamentell fertilitetsbehandling ...