• Majoritet og minoritet - alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen 

      Ihlebæk, Camilla; Ellen J, Amundsen (Research report, 2007)
      I denne rapporten presenteres resultater fra en stor kartlegging av skoleelever i 16 kommuner utenfor storbyene. Størrelsen på materialet gjorde at det ble mulig å analysere alkoholbruk og ulike faktorer knyttet opp til ...