• Tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre 

      Dahm, Kristin Thuve; Førland, O. (Other type of report, 2022-11)
      Hovedbudskap Den systematiske oversikten oppsummerte tiltak for å redusere ensomhet blant eldre. Resultatene viser at: • Blant de kvantitative studiene viste seks av de 11 gruppebaserte tiltakene positive resultater for ...