• Protonterapi 

      Olsen, Dag Rune; Bruland, Øyvind; Frykholm, Gunilla; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
      Protonterapi er en form for strålebehandling og et etablert behandlingstilbud i mange land, men ikke i Norge. Protoner er ladede kjernepartikler som kan benyttes i strålebehandling, og som har samme effekt på celler som ...