• Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge 

   Furuseth, Ellen (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt, Research report, 2015)
   Rapport 2013:3 revidert november 2015: endringer i vaksinasjon til stamcelletransplanterte
  • Influensasesongen i Norge 2014-15. Årsrapport sykdomsprogram for influensa 

   Hungnes, Olav; Hauge, Siri Helene; Oftung, Fredrik; Rydland, Kjersti Margrethe; Rønning, Karin; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Waalen, Kristian; Furuseth, Ellen; Trogstad, Lill; Bergsaker, Marianne A Riise; Klüwer, Birgitte; Mjaaland, Siri; Muniz, Harald Pors; Håberg, Siri Eldevik; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Flem, Elmira; Robertson, Anna Hayman; Tønnesen, Ragnhild; Bragstad, Karoline; Nordstrand, Karine; Grøneng, Gry Marysol (Influensasesongen i Norge … årsrapport, Research report, 2015)