• Effekt av geriatriske tiltak til eldre pasienter innlagt i sykehus 

   Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Helse Vest RHF har gitt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å vurdere om geriatrisk vurdering og behandling av gamle pasienter i sykehus gir forskjellige behandlingsresultater sammenliknet med pasienter ...
  • Effekt av organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative Inquiry 

   Holte, Hilde H; Gjerberg, Elisabeth; Johansen, Marit (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-04)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, Enhet for tjenesteutvikling og samhandling v/direktør Ingerid Risland, å opp­summere tilgjengelig forskning om effekten av ...
  • Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk 

   Forsetlund, Signe Louise; Eike, Morten Christoph; Gjerberg, Elisabeth; Vist, Gunn Elisabeth (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-05)
   NORSK: Bakgrunn Studier har vist at beboere i sykehjem kan være utsatt for uhensiktsmessig medisinering, spesielt med psykofarmaka. Dette øker risikoen for uønskede bivirkninger. Oppdrag Denne rapporten har identifisert, ...
  • Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? 

   Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild; Forsetlund, Louise (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-01)
   1-PAGE KEY MESSAGES. OBJECTIVE: The aim of this report is to summarize the evidence of the effects of staff educational programmes in end-of-life care in nursing homes. The report is part of a project, initiated by ...
  • Hva er en god død i sykehjem? 

   Gjerberg, Elisabeth; Bjørndal, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   About 40 percent of all deaths in Norway take place in nursing homes. The proportion will probably increase, and a majority will need end-of-life care/ palliative care in the final days or weeks of their life. In ...
  • Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus 

   Gjerberg, Elisabeth; Flottorp, Signe Agnes; Holte, Hilde (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Kunnskapssenteret fikk i 2007 i oppdrag fra Helse Nord å oppsummere kunnskap om hvordan en best kan organisere rehabilitering og fysikalsk medisin i somatiske sykehus, begrunnet i et ønske om å styrke rehabiliteringstjenesten ...
  • The significance of ethics reflection groups in mental health care: a focus group study among health care professionals 

   Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Background: Professionals within the mental health services face many ethical dilemmas and challenging situations regarding the use of coercion. The purpose of this study was to evaluate the significance of participating ...