• Høyspesialisert medisin. Hvordan bør oppgavene fordeles? 

   Gjesdal, Knut; Melsom, Haakon; Jonsbu, Jørgen; Nordal, Aud; Hjort, Peter Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 1992-09-30)
   Norway has four million inhabitants and five university hospitals, each serving one health region. The authors describe the work of a governmental medical committee, whose mandate is to advise on where to locate the various ...
  • Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer 

   Ohm, Ole-Jørgen; Gjesdal, Knut; Rossvoll, Ole; Bugge, Einar; Berntsen, Rolf Frank; Vist, Gunn Elisabeth; Johansen, Marit; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Atrieflimmer er den hyppigst forekommende hjerterytmeforstyrrelse av klinisk betydning, og berører ca 45 000 pasienter i Norge. Medikamentell behandling gir tilfredsstillende effekt hos flertallet, men man må se etter ...
  • Resting heart rate and physical activity as risk factors for lone atrial fibrillation: a prospective study of 309 540 men and women 

   Thelle, Dag Steinar; Selmer, Randi; Gjesdal, Knut; Sakshaug, Solveig; Jugessur, Astanand; Graff-Iversen, Sidsel; Tverdal, Aage; Nystad, Wenche (Journal article, 2013)
  • Samarbeidet mellom region-og sentralsykehus - hvordan kan det bli best mulig? 

   Gjesdal, Knut; Melsom, Haakon; Jonsbu, Jørgen; Nordal, Aud; Hjort, Peter Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 1992-11-10)
   The authors reviews a recent governmental analysis of cooperation between third-line university clinics and local and central hospitals. The hospitals are owned by the government (mainly by the counties), and the various ...