• Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1 

   Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis; Vinjerui, Kristin Hestmann (Research report, 2021)
  • Covid-19 blant norskfødte med utenlandsfødte foreldre: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser 

   Indseth, Thor; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2021)
   Innledning Covid-19 rammer ikke alle deler av befolkningen likt, og dette har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet ...
  • Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt 

   Indseth, Thor; Elgersma, Ingeborg Hess; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Labberton, Angela Susan; Arnesen, Trude Margrete; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2021)
   Hovedbudskap Koronapandemien har i Norge rammet personer født utenfor Norge, heretter kalt utenlandsfødte, hardere enn den øvrige befolkningen. Utenlandsfødte har oftere påvist smitte og blir oftere innlagt med covid-19. ...
  • Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021 

   Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Arnesen, Trude Margrete; Jacobsen, Caroline Calero; Vinjerui, Kristin Hestmann; Telle, Kjetil Elias (Research report, 2021)
   Innledning: Covid-19 rammer ikke alle deler av befolkningen likt, og det har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet ...
  • Covid-19 etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser og dødsfall 

   Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Arnesen, Trude Margrete; Jacobsen, Caroline Calero; Grøsland, Mari; Telle, Kjetil Elias (Research report, 2020)
   Covid-19 rammer ikke alle deler av befolkningen likt, og det har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og ...
  • Covid-19 i Oslo etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser 

   Indseth, Thor; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Jacobsen, Caroline Calero; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2020)
  • COVID-19 Persons tested, confirmed cases and associated hospitalizations by education and income 

   Kraft, Kristian Bandlien; Elgersma, Ingeborg Hess; Labberton, Angela Susan; Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2021)
   Executive summary Introduction Reports from several countries indicate that people with low education and income are more likely to be affected by COVID-19. In this report we investigate how education level and household ...