• Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere 

   Graff, Bjørn Anton; ten Have, Matthijs; Hofmann, Bjørn; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   De fleste vestlige land mottar årlig et stort antall asylsøkere, hvorav noen er mindreårige og kommer alene. Alderen til asylsøkerne kan i mange tilfeller være usikker. Mange europeiske land har derfor begynt å gjennomføre ...
  • Estimering av behovet for PET/CT i 2020 

   Graff, Bjørn Anton; Jeppesen, Elisabeth; Movik, Espen; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-11)
   NORSK: Positronemisjonstomografi (PET) er en teknologi som avbilder fordelingen av injiserte radioaktivt merkede forbindelser i kroppen. PET kombineres ofte med en annen avbildningsteknikk, vanligvis CT. PET/CT benyttes ...
  • Kartlegging og drøfting av ulike mini-HTA-systemer internasjonalt 

   Ormstad, Sari Susanna; Graff, Bjørn Anton; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-01)
   NORSK: Mini-HTA er et verktøy som er utviklet for å støtte kunnskapsbaserte beslutninger ved innføring av nye metoder i sykehus eller i en helseregion. Mini-HTA består av et skjema eller en sjekkliste med en rekke spørsmål ...
  • Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Graff, Bjørn Anton; Harboe, Ingrid; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Lovisenberg Diakonale Sykehus gått gjennom den vitenskapelige, oppsummerte dokumentasjonen om hvorvidt kompresjonsstrømper beskytter mot utvikling av dyp ...