• Kriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltak 

   Denison, Eva Marie-Louise; Vist, Gunn Elisabeth; Gundersen, Malene (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
   NORSK: Helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret om en oversikt over nasjonale og internasjonale miljøer som arbeider med systematiske oversikter på effekt av forebyggende og helsefremmende tiltak innen primærhelsetjeneste ...
  • Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell 

   Hammerstrøm, Karianne Thune; Holte, Hilde H; Dalsbø, Therese Kristine; Vist, Gunn Elisabeth; Steiro, Asbjørn Kulseng; Lidal, Ingeborg Beate; Gundersen, Malene; Reinar, Liv Merete; Jamtvedt, Gro (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-01)
   NORSK: Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell henger primært sammen med bruken av amalgam i tannlegepraksis. I Norge har det vært forbud mot bruk av kvikksølv til tannfyllinger siden 2008. Overgangsbestemmelsene som ...