• Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: del 1 Screening og diagnoseinstrumenter 

   Larun, Lillebeth; Helseth, Valborg Helene; Bramness, Jørgen G; Haugerud, Helge; Høie, Bjørg; Gråwe, Rolf W; Kornør, Hege; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Hammerstrøm, Karianne Thune; Waal, Helge (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Personer med ruslidelser og personer med psykiske lidelser har tradisjonelt fått behandling i parallelle tiltak. Imidlertid har personer som er til behandling ved tverrfaglige, spesialiserte rustjenester, ofte psykiske ...
  • Effekten av psykoterapi for mennesker med depressive lidelser 

   Berg, Rigmor C.; Øverland, Simon Nygaard; Høie, Bjørg (Peer reviewed; Research report, 2009-03)
   In October 2008, the Norwegian Directorate of Health commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) to complete a review about the effects of psychotherapy for adults with depression. The review ...
  • Effekten av psykoterapi for mennesker med depressive lidelser 

   Berg, Rigmor C; Øverland, Simon; Høie, Bjørg (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-03)
   NORSK: Denne rapporten ble bestilt av Helsedirektoratet i oktober 2008. Kunnskapssenteret ble bedt om å framskaffe et kunnskapsgrunnlag som kunne hjelpe til å belyse effekten av psykoterapi på depresjonssymptomer og andre ...
  • Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner? 

   Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn; Høie, Bjørg (Research report, 2009)
   Vi utarbeidet en søkestrategi på bakgrunn av oppgitte kriterier for valg av studier. Deretter ble det utført et systematisk søk etter nye systematiske oversikter i relevante databaser. Søkene ga til sammen 212 treff. Av ...
  • Skadevirkninger av elektrokonvulsiv behandling (ECT) for stemningslidelser 

   Kornør, Hege; Kirkehei, Ingvild; Høie, Bjørg (Research report, 2007)
   Hensikten med dette notatet var å gi en kort oppsummering av systematiske oversikter om skadevirkninger ved elektrokonvulsiv behandling (ECT) for mennesker med stemningslidelser. Systematiske litteratursøk i fem internasjonale ...