• Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten 

   Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-06)
   NORSK: Bakgrunn Kvalitetsindikatorer er målbare variabler som gir informasjon om kvaliteten innen et område som vanligvis ikke lett lar seg måle direkte. Bruk av kvalitetsindikatorer kan ha flere formål: De kan fungere ...
  • Misoprostol ved igangsetting av fødsel 

   Ringrike, Tove; Samdal, Kristian; Lyngstadaas, Anita; Johansen, Karianne; Heimstad, Runa; Tuveng, Jon; Eriksson, Ane Gerda Zahl; Halvorsen, Marit; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-03)
   1-PAGE KEY MESSAGES *** BACKGROUND Approximately 55 000 children are born in Norway each year. It is sometimes necessary to induce labour artificially. With respect to induction with drugs, misoprostol and dinoprostone ...
  • Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes 

   Giske, Liv; Solberg, Berge; Tranvåg, Eirik Joakim; Dahlberg, Jørgen; Halvorsen, Marit; Hafstad, Elisabet Vivianne; Melien, Øyvind; Arentz-Hansen, Eva Helene (Research report, 2018)