• Androgene-anabole steroider (AAS) og vold 

      Haug, Egil; Mørland, Jørg; Olaisen, Bjørnar; Myhre, Kurt I (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2004)
      Justisdepartementet opprettet i 2002 en arbeidsgruppe som skulle se på om det er dokumentert noen sammenheng mellom misbruk av anabole/androgene steroider (AAS) og risiko for økt aggresjon og voldelig adferd. I rapporten ...