• Trivsel og oppvekst - barndom og ungdomstid 

      Mathiesen, Kristin Schjelderup; Kjeldsen, Anne; Skipstein, Anni; Karevold, Evalill; Torgersen, Leila; Helgeland, Helene (rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt, Research report, 2007)
      TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst, barndom og ungdomstid” som beskrives i rapporten, gir viktig kunnskap om norske barns utvikling fra de er halvannet år og fram til de er vel inne i ungdomsalderen. Det er få undersøkelser, ...