• Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere 

   Graff, Bjørn Anton; ten Have, Matthijs; Hofmann, Bjørn; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   De fleste vestlige land mottar årlig et stort antall asylsøkere, hvorav noen er mindreårige og kommer alene. Alderen til asylsøkerne kan i mange tilfeller være usikker. Mange europeiske land har derfor begynt å gjennomføre ...
  • Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer 

   Nilsen, Ellen M; Bachs, Liliana Casulleras; Bjørner, Trine; Høiseth, Gudrun; Johnsen, Jon; Ørbeck, Anne-Lill; Waal, Helge; Ormstad, Sari Susanna; Kornør, Hege; Paulsen, Elizabeth J.; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert kunnskap om bruk av benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med en ekstern utredningsgruppe, og utført ...
  • Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling 

   Bjordal, Jan Magnus; Johansen, Oddmund; Holm, Inger; Zapffe, Knut; Nilsen, Ellen M; Kristiansen, Ivar Sønbø; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
   De viktigste symptomene ved kneleddsartrose er leddsmerter, nedsatt bevegelighet og muskelstyrke som etter hvert gir nedsatt funksjon og evne til å utføre dagliglivets aktiviteter. Mange av personene som rammes av ...
  • Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne 

   Dahm, Kristin Thuve; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Hofmann, Bjørn; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Brurberg, Kjetil Gundro; Dalsbø, Therese Kristine; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)
   Det er rapportert geografiske forskjeller i Norge med tanke på bruk av tvang i psykisk helsevern. Samtidig er det konstatert forskjeller mellom de enkelte institusjonene. Det arbeides med nasjonale strategier for å oppdatere ...
  • Etikk i vurdering av helsetiltak. Utvikling av en metode for å synliggjøre etiske utfordringer ved vurdering av helsetiltak 

   Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Medisinsk metodevurdering eller health technology assessment (HTA) er en systematisk vurdering av egenskaper, effekter og konsekvenser av helsetiltak. Denne rapporten presenterer en praktisk metode for å gjøre etikken til ...
  • Etiske utfordringer med velferdsteknologi 

   Hofmann, Bjørn (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-09)
   NORSK: I årene som kommer vil helsetjenesten stå overfor flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte denne utviklingen. Velferdsteknologi ...
  • Etiske utfordringer med velferdsteknologi 

   Hofmann, Bjørn (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-09)
   I årene som kommer vil helsetjenesten stå overfor flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte denne utviklingen. Velferdsteknologi ...
  • Health Technology Assessment – science or art? 

   Hofmann, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   The founding disciplines of HTA are clearly scientific, and have been firmly based among the natural sciences. However, common definitions of HTA indicate that HTA is something more than the “pure application of science”. ...
  • Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer 

   Vist, Gunn Elisabeth; Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Johansen, Marit; Hofmann, Bjørn; Fretheim, Atle (Rapport, Peer reviewed; Research report, 2007-12)
   Currently in Norway, we screen our newborn for two inherited metabolic disorders: Congenital hypothyroidism (CH) and Phenylketonuria (PKU). There is now a proposal to expand the newborn screening program with an additional ...
  • Isolering som tiltak mot luftbåren smitte 

   Haukland, Hanne Husom; Lingås, Egil; Rysstad, Ole; Søndenaa, Valborg Gya; Elisabeth, von der Lippe; Hofmann, Bjørn; Johansen, Marit Smaavik; Krogstad, Unni; Nilsen, Ellen M (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
  • Kirurgisk behandling ved fedme 

   Wang, Hege; Hofmann, Bjørn; Høymork, Siv Cathrine (Research report, 2014)
  • Langtidseffekter etter fedmekirurgi 

   Giske, Liv; Lauvrak, Vigdis; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Hofmann, Bjørn; Håvelsrud, Kari; Vang, Vidar Jusnes; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
  • Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier uthentet fra bitestikkel eller testikkel 

   Holte, Therese Opsahl; Hofmann, Bjørn; Lie, Rolv T; Norderhaug, Inger Natvig; Romundstad, Pål; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ørstavik, Karen Helene; Tanbo, Tom Gunnar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Sosial- og helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret gå gjennom vitenskapelig dokumentasjon om emnet og besvare følgende spørsmål: "Ved ufrivillig barnløshet på grunn av mannlig infertilitet, hva er effekten av ...
  • Metylnaltrekson ved forstoppelse i kreftbehandling 

   Movik, Espen; Ringerike, Tove; Linnestad, Kristin Kamilla; Hofmann, Bjørn; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-10)
   NORSK: Bakgrunn Forstoppelse er definert som en tilstand med langsom og ufullstendig tømming av tarmen og patologisk økning av passasjetiden gjennom fordøyelseskanalen. Forstoppelse har negativ innvirkning på kreftpasienters ...
  • Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravide 

   Arentz-Hansen, Helene; Brurberg, Kjetil Gundro; Kvamme, Maria Knoph; Stoinska-Schneider, Anna; Hofmann, Bjørn; Ormstad, Sari Susanna; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
  • Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet 

   Reinar, Liv Merete; Smedslund, Geir; Fretheim, Atle; Hofmann, Bjørn; Thürmer, Hanne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-06)
   KEY MESSAGES Routine ultrasound in pregnancy The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was asked to evaluate the clinical effect and the diagnostic value of routine ultrasound in the first, second and third ...
  • Samsoving, smokk, amming og krybbedød – finnes det en sammenheng? 

   Alquist, Ragnhild; Grøgaard, Jens; Hellesnes, Kaja; Hofmann, Bjørn; Myr, Rachel; Reinar, Liv Merete; Rognum, Torleiv Ole; Nilsen, Anne Britt Vika; Nilsen, Ellen M; Saugstad, Ola Didrik; Aalen, Odd (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2005)
   Hvert år dør omtrent 20 barn i krybbedød i Norge. Påstandene om sammenhenger er mange blant fagfolk: Samsoving øker risiko for krybbedød, samsoving fremmer vellykket amming, bruk av smokk kan forhindre krybbedød, bruk av ...
  • Tidlig ultralyd i svangerskapsomsorgen 

   Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Hagen, Gunhild; Movik, Espen; Acharya, Ganesh; Forus, Anne; Hofmann, Bjørn; Johnsen, Synnøve Lian; Kaasen, Anne; Melve, Kari Klungsøyr; Markestad, Trond; Salvesen, Kjell Å; Staff, Annetine; Roksund, Gisle; Klemp, Marianne; Fure, Brynjar (Research report, 2012)
  • Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger 

   Heier, Hans Erik; Sørlie, Dag; Søreide, Eldar; Bugge, Wilhelm; Hjelmeland, Knut; Håheim, Lise Lund; Buntz, E; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2005)